• Email: sales@accuracy.vn
 • Hotline: 0814.26.88.99
 • logo
 • Du lịch tại Cửa Lò- Nghệ An năm 2019

 • Thứ ba, 11:43 Ngày 14/01/2020
 • Để thúc đẩy tinh thần làm việc cho cán bộ công nhân viên sau một năm cố gắng sản xuất

  Ban giám đốc đã tạo ra chuyến đi du lịch tại Cửa Lò - Nghê An .

   

  Bài viết liên quan
  TOP